...pište, pište! - chvalte nás, zeptejte se, pochlubte se...

 
nový vzkaz...
 
:sobota, 20.9.2008, 8:56
velký úsměv pláč holka haha stud superman nešťastný zmatený černý brejle dag co je?

Lucia:čtvrtek, 18.9.2008, 7:50
Ahoj Marcel, tak to je fajné. Ty budeš tu u nás práve keï ja idem raz za život na dovolenku.Tak to zase uvidím velké.... máloèo. Tak dúfam, že se vám to tu vydarí a zase dakedy prídete. Maj sa krásne pa pa pa
Lucia - sesternièka tvoja malièká holka

jarogalista:sobota, 6.9.2008, 20:09
Ahoj Marcel, pozdravujem ta z dalekeho východu.
Mas velmi stylovu a dizajnovo originalnu stranku. Moji kamarati uspesne lietaju v ziline a ja sa torcha zaoberam niecim inym ako lietanie aj ked ma to taha na kopec ako sv...
Az bude zima najdem aj tu v presove nejaku salsu ako u vás?

Marcel:úterý, 8.7.2008, 12:52
velký úsměv
A je tu ïalšia novinka: možnos týždenného seminára salsy pre skupinku 8 - 10 ¾udí v Chorvatsku.
Miesto: Zadar - Kožino (http://www.volny.cz/apartman_chorvatsko/)
Termín: 16.8. - 23.8.08
Okrem každodennej pravidelnej dávky salsy sa tešte na možnosti kúpania (samozrejmos), potápania, vodných lyží, horolezenia, cyklistiky, výletov na motorovom èlne - ..."dle vkusu každého soudruha".
Pre bližšie informácie týkajúce sa programu seminára salsy nás kontaktujte.
velký úsměv
S láskou,
Váš SALSA-CLUB.cz

Marcel:úterý, 1.7.2008, 11:57
červené srdce

Nebudeme vás už viac napína.

Koneène je ten správny èas, kedy môžme o našom parníku zverejni viac podrobností.

Všetko podstatné by malo by na stránkach venovaným zvl᚝ tejto nevšednej akcii: www.tanecnavlnach.cz

Ako sme už avízovali, èakajú na vás v prvom rade skvelí DJs Ramón a Marcos, taneèné vystúpenie, miniškolièka i bohatá tombola.

V prípade záujmu sú palubné lístky (rozumej vstupenky) k dispozícii na bare klubu La Rosa Negra, alebo u mòa - osobne v štúdiu. (Doporuèujeme s ich kúpou dlho neváha, rýchlo sa míòajú.)

červené srdce

S láskou

váš SALSA-CLUB.cz

Dušina:středa, 18.6.2008, 12:00
www.sky.fm/salsa/

tady máte odkázeèek na salsa rádio, je to moooc goood nejen k tanci a poslechu
červené srdce

No, na parníèek se zeptám Gebošky a uvidíme uvidíme grimasa

Marcel:pondělí, 16.6.2008, 14:14
Ahooj všetkým!

černý brejle
Máme nádherné a urèite i mimoriadne zaujímavé prekvapenie:
Noc na parníku, samozrejme v rytme salsy a latino.
Vyplávame v utorok, 15.7.08 o 20:00, z Rašínovho nábrežia, návrat o polnoci. Ïalšie podrobnosti upresníme v najbližších dòoch. Už teraz vám však prezradíme, že sa možte teši na welcome drink, taneèné vystúpenia, tombolu o hodnotné ceny, súaž, no a hromadu (nie iba) salsy od skvelého DJ Ramona.
Zažite si nezabudnute¾nú atmosféru a zábavu.
Už teraz si možte písa o záväzné rezervácie vstupeniek - poèet miest na parníku je obmedzený a tak "kto zaváha, netancuje!"...
zmatený

S láskou,
Váš SALSA-CLUB.cz

PiDi:pátek, 16.5.2008, 19:19
Ahojky,

už jsem se pøestala bát vzrůšo tento kurz zvládnu (doufam). Už uvažuju o tom, že se nauèím "chlapa" abychom si zapaøily s kámoškou. Ale už pracuju na potenciálním salsovým partnerovi. (oznámila jsem mu, že od záøí budeme chodit znovu a tentokrát oba), no a protože jsem strašnì ukecaná, tak prostor pro vyjednávání tu nebyl. Tedy poèítám s tím že prostì bude chodit a hotovo!!! Je to uèinìný salsoidní typ a už nìkam tancovat chodil, tož co by sedìl doma a koukal na bednu. Latinský, španìlský a jim podobný rytmy má rád stejnì jako já, tak z toho logicky vyplívá, že vlastnì chodit chce vítězství. No asi mu to dám pøeèíst, já už ukecávám i pøes web vzrůšo

Marcel:pondělí, 5.5.2008, 12:36
Ahoj Pidi velký úsměv

nebol som pár dní v Prahe, tak odpovedám až dnes.
Myslím, že si robíš starosti úplne zbytoène. Ak je Tvojim cie¾om nauèi sa tento krásny tanec, kurz budeš bra iba ako prostriedok k tomu uèeniu a využiješ to, èo je schopný ponúknu. Chví¾a, kedy spolu na kurze tancujú dve ženy, trvá iba krátko, pri našom systéme výuky by mala po väèšinu èasu tancova žena v páre s mužom. Nemáme bohužia¾ sklad s chlapmi, z ktorého by sme vždy v prípade potreby nejakého vytiahli. Snažíme sa o motiváciu výhodnejšími cenami pre páry... nièmenej, Vy, ženy predsa máte urèite omnoho úèinnejšie páky a zbrane na "ukecanie" chlapa na kurz, než my. Ešte nie je neskoro, jedna hodina sa urèite doženie a tak ak máš kamaráta, brata, švagra, spolužiaka... kohoko¾vek, skús ho privies.
velký úsměv
Marcel

PiDi:čtvrtek, 1.5.2008, 10:06
Tak jsem se poprvé zúèatstnila zaèáteènického kurzu salsy. Moc se mi to líbilo, to jako ne že ne. Jen nemám taneèního partnera. Tak si øikám, má vùbec smysl absolvovat kurz, když ho nemám? Jak se pak mám uèit divoký taneèní figury když nebude s kým? S kámoškou? To už budu zpitomìlá úplnì. Je to docela nároèný hrát chvilku "chlapa" a pak se dostanu k partnerovi - to je mazec. Tak fakt nevím. Eventuelní taneèní partner mi teï maturuje a já sem tím pádem na suchu.... nešťastný

Peta S:pondělí, 21.4.2008, 14:56
Vidìla jsem je! Vidìla jsem legendární bílé botky v akci. Patøí k nim ještì slušivý oblek a ten taneèník.....! Nenechte si to pøíštì ujít. vítězství

Marcel:neděle, 20.4.2008, 21:55
Ïakujeme pekne, milá Dee,

takáto (aj keï nekonštruktívna) pochvala padne èloveku po všetkej tej úmornej a ažkej lopote na kurzoch so žiakmi ve¾mi dobre.
šťastný
Tvoja pochvala nás ale zaväzuje, budeme sa a zo všetkých síl snaži nesklama.

Dee:neděle, 13.4.2008, 18:06
Ahojky všem.
Posílám velkou pochvalu za bezva stránky a ještì lepší kurzy! Jen tak dál... Už se nemùžu doèkat až zaène další...
Díky a papa D. dag

salsa-club.cz:pondělí, 7.4.2008, 17:16
dag Ahoj všichni naši (i cizí) milí! dag
Spouštíme pro Vás novou hraèièku - tohleto "pokecáníèko". Napište nám sem pochvalu, nápady, námìty...
Pište si ale hlavnì mezi sebou navzájem! To byl totiž hlavní dùvod, proè jsme to sem tak pracnì dávali (objeví-li se ještì drobné mušky, vychytáme je).
Titulek "u baru" je jistì výmluvný, jestli nìkomu není zcela zøejmý jeho význam, je to jenom proto, že toho v klubech u baru asi moc nenakecá, ale "furt jede" - a to dokonce i poèas "merengue blokù".
Vìøíme, že si téhle legrácky užijete a že Vám bude i užiteèná (shánìní partnera/partnerky, kam se vyrazí po kurzu, kdo kdy mùže a kdo kdy nemùže...). Máme pro Vás podobných blbostí vymyšlených víc, tìšte se!

Váš tým salsa-club.cz zmatený

61 - 74 z 81 |  strana: 1 2 3 4 5
nový vzkaz...